Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

Demo phần mềm cho khách hàng - Ta có đang làm sai điều gì?

Bài đầu tiên của năm 2020, bài đầu tiên trong series về "Sales Engineer/ Solutions Consultant" tôi muốn thực hiện trong năm nay.

Khởi đầu là nhận định về "demo phần mềm" trong If you’re “Demo-ing” You're Doing it Wrong. của Jessica Watts, nói nôm na là "Demo phần mềm cho khách hàng, có gì sai sai?".

Trong post ngắn gọn của mình, Jessica Watts đã liệt kê nhanh các điểm cần suy ngẫm về cách các Sales Engineer đang làm ngày nay:

  • Coi "demo" như là một tour dạo quanh các tính năng của sản phẩm!!!
  • Nói về các tính năng của sản phẩm mà quên đi "context" cũng như "problems" mà tính năng sinh ra để giải quyết ban đầu. Đâm ra người nghe có cảm giác các tính năng hữu ích giống như chiếc dĩa trong một tô đựng súp.
  • Các Sales Engineers vô tình lao vào cuộc chiến so sánh tính năng (trong nội bộ lẫn với các đối thủ)
  • Việc phát triển tính năng không chú trọng (hoặc quên mất) trải nghiệm người dùng mà nó hướng tới.
  • Sản phẩm mất đi sự tập trung vào vấn đề cốt lõi của khách hàng.

Với bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về cách mà mình (hoặc đồng nghiệp mình) đang đi demo giải pháp cho khách hàng?

Trung Nguyễn (Travis)

Sales Engineer/ Solution Consultant | Manufacturing domain

FPT Software