Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

Làm sao để đọc hết một cuốn sách trong vòng 7 ngày

Để bắt kịp với lượng việc ngày càng nhiều và càng thử thách, việc đọc sách để cập nhật kiến thức là không tránh khỏi. Vấn đề là có quá nhiều sách để đọc, hết quyển này đến quyển khác, quyển này mới đọc vài trang thì đã chán và nhảy ngay sang quyển khác. Cuối cùng là chỉ nhớ mang máng về những thứ đã đọc, chả có mấy thứ được gọi take-away. Vì vậy khi nhìn thấy 1 bài viết hướng dẫn cách đọc sách trong vòng 1 tuần, tôi ngó xem và thấy có lý. Note lại để nhớ.

Ghi chú: Lược dịch từ bài How to Read a Book a Week của Peter Bregman (founder và CEO của Bregman Partners) đăng trên Havard Business Review vào tháng 2 năm 2016. Đây là 5 lời khuyên được in đậm.

  1. Hãy bắt đầu với tác giả. Ai viết quyển sách này? xem vài dòng về tác giả. Nếu tìm thấy một đoạn phỏng vấn ngắn, hoặc một bài báo trên mạng về tác giả thì nhớ xem qua, nhanh thôi. Việc này sẽ giúp ta có một cảm nhận ban đầu về tư tưởng - định kiến - góc nhìn của tác giả.

  2. Đọc tiêu đề chính, tiêu đề phụ, phần chữ ở ngay trang bìa gập vào, mục lục nội dung của sách. Lập luận tổng quan nhất của tác giả là gì? Cách tác giả diễn giải lập luận ấy? Cho đến lúc này, ta có thể mô tả ý chính của quyển sách cho người chưa từng đọc nó.

  3. Đọc phần giới thiệu và kết luận. Tác giả đưa ra vấn đề ở phần mở bài và kết bài. Đọc hai phần này từng từ một, nhưng cũng nên nhanh chóng. Từ đó ta sẽ có cái hiểu chung về hướng đi của tác giả, thứ nhất là lộ trình mà tác giả muốn hướng tới (mở bài), và thứ hai là cái tác giả muốn ta nhớ trong đầu khi sang chương khác (kết luận).

  4. Đọc lướt/ đọc nhanh từng chương. Đọc tiêu đề của chương, đọc đâu đó vài chương ở phía đầu để xem tác giả làm gì với chương này, nó ứng với phần nào trong ý tưởng của cả quyển sách. Sau đó đọc lướt qua phần đầu đề lớn và các đầu đề nhỏ (nếu có) để biết về mạch viết. Đọc câu đầu tiên và câu cuối cùng của mỗi đoạn. ta có hiểu ý của hai câu đó không? Nếu hiểu, đi tiếp. Còn không, có lẽ phải đọc cả đoạn rồi. Một khi đã hiểu nội dung của cả chương, thì thậm chí ta có thể đọc lướt cả trang, bởi ý tứ trong chương đã rõ ràng rồi, đôi khi tác giả chỉ muốn viết lặp đi lặp lại.

  5. Đọc bảng mục lục nội dung một lần nữa. Một khi ta đã kết thúc xong quyển sách thì quay lại mục lục và tóm tắt nội dung trong đầu. Dành chút thời gian để nhớ lại mạch của quyển sách, nhưng ý tưởng mà ta đã nảy ra, và hành trình trong trí tưởng tượng mà ta đã đi cùng tác giả.