Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

The best prospect ever

Nhân một buổi sáng cuối tuần phải đi làm. Trời xám xịt. Mưa lây phây. Lòng không yên.

151 Quick Ideas to Get New Customers

Tìm kiếm những khách hàng mới là công việc ngốn cả đống thời gian lẫn tiền bạc. Khách hàng mới được ưu thích nhất luôn là những người chủ động liên lạc với bạn. Người đó là người biết họ cần hoặc muốn gì, sẵn sàng chi tiền để đặt hàng, và dành cho bạn sự tin tưởng bằng cách gọi cho bạn đầu tiên.

Renee, một người làm tư vấn marketing đến từ Florida, tin rằng có 3 nguyên tắc cần phải nhớ bằng mọi giá khi đi tìm khách hàng tiềm năng:

(1) Thành công được quyết định bởi số lượng và chất lượng danh sách khách hàng tiềm năng của bạn

(2) Khách hàng tiềm năng cần được nghe thấy gì đó từ bạn tối thiểu mỗi 30 ngày để duy trì cảm giác hiện diện của bạn.

(3) Có khách chủ động gọi nghĩa là họ sẽ đặt hàng nhiều thứ từ bạn.

Bài tập

Miễn là điều này đúng luật và phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức, chúng ta có thể gọi, có thể chọc cười, có thể thúc ép, năn nỉ, đặt ra phần thưởng, tạo động lực, tạo kích thích, nhắc nhở, truyền cảm hứng, và bất kỳ thứ gì có thể để khách hàng tiềm năng gọi cho chúng ta.

Lời bạt

Khi khách hàng gọi cho bạn, họ coi bản thân mình như là những vị khách được chào đón. Nhưng khi bạn cố gắng để bán, họ coi bạn như những chú thú cưng cần có.