Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

Vai trò của Center OF Excellence trong việc hiện thực hoá chuyển đổi hoạt động sản xuất

Series bài dịch về MES - Manufacturing Execution System trong quá trình tìm hiểu về hệ thống này.

Bài gốc "Center OF Excellence: Optimizing key step in realizing MES/MOM operational transformation" được viết bởi Darren Riley, một Business Solution Consultant của Apriso vào tháng 4 năm 2017.

===

Trong bài trước, tác giả đã viết về khảo sát của Gartner/ MESA cho các nhà doanh nghiệp đã triển khai MES trên toàn bộ hoạt động sản xuất của họ. Khảo sát này được thực hiện hàng năm, cung cấp những nhận định quan trọng về trải nghiệm của hơn 100 công ty triển khai MES.

Cuộc khảo sát cho thấy trong nhiều năm qua, các nhà sản xuất đạt được ROI (Return on Investment, tỷ suất hoàn vốn) nhanh chóng từ các khoản đầu tư dành cho MES. Họ đạt được những cải tiến cơ bản, nhưng hầu hết đều bỏ lỡ các lợi ích tiềm năng dài hạn. Gartner cho rằng:"Bất chấp ý nghĩa chiến lược của MES, các doanh nghiệp vẫn vật lộn trong việc xác định các business case, cũng như thất bại trong việc nhìn nhận toàn bộ lợi ích mà MES đem lại".

Lý do, như đã giải thích trong bài trước, là do các nhà sản xuất có xu hướng coi MES là một phần của danh mục đầu tư CNTT cần tính ROI, thay vì coi MES là một chiến lược chính chính quy nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh và năng lực sản xuất trong tương lai.

Đây là một sự khác biệt quan trọng, nhưng thực sự nó có ý nghĩa gì trong thực tế?

Những bước đi quan trọng mà bất kỳ nhà sản xuất cũng nên thực hiện

Mỗi một nhà sản xuất lại có nhu cầu và mục tiêu rất khác nhau. Vậy họ có điểm chung gì hay không? Trong số các công ty đã gặt hái thành quả từ triển khai ​​MES, họ đồng thuật với nhau ở 1 điểm, đó là về MES Center of Excellent (CoE).

Trong thế giới MES, CoE là một phương tiện để triển khai quy mô toàn cầu những best practices, khai phá ra những cách làm mới, và cải thiện không ngừng hoạt động sản xuất. Đây chính là tinh tuý của hoạt động Operational Transformation (chuyển đổi hoạt động). Một CoE không đơn thuần là nơi thử nghiệm tập trung, mà cách để quản lý toàn cảnh bức tranh sản xuất cấp toàn cầu nhìn từ góc độ của doanh nghiệp. Rõ ràng, điều này đòi hỏi cả doanh nghiệp phải được chuẩn hoá và có cấu trúc tổ chức rõ ràng.

Như phân tích của Gartner: "... việc tích hợp các hoạt động sản xuất với chuỗi cung ứng đòi hỏi một số nền tảng nhất định cũng như best practices. Cần phải triển khai các công nghệ mới để kết nối những điểm cung ứng rời rạc, bối cảnh cũng như quy trình của những việc này tương đối giống nhau. Nghe những điều này có thể đã thấy phát ốm, nhưng kết quả cuối cùng là xứng đáng với nỗ lực bỏ ra."

Cách chung để tạo ra CoE là chuẩn hóa dựa vào MES, MES triển khai cho tất cả các nhà máy, được theo dõi và cập nhật từ xa từ một hệ thống tập trung. Phạm vi triển khai của MES càng rộng, tác động của nó đến doanh nghiệp càng lớn. Chẳng hạn, tích hợp với mô hình CAD (CAD modeling) với danh sách linh kiện vật tư cần dùng để chế tạo (BOM - Bill of Material) và hệ thống kiểm soát chất lượng (QC - Quality Control) sẽ đem lại giá trị được nhân rộng vượt xa khỏi địa giới một nhà máy. Từ đó,giải pháp MES sẽ được cả khách hàng, các nhà cung cấp, những bộ phận cấp cao - haoặc cấp thấp hơn của nhà máy ghi nhận. Các thay đổi ở địa phương (như ngôn ngữ và quy định) phải có quyền được thực hiện một cách dễ dàng.

Khảo sát cho chúng ta biết gì?

Quay lại bản khảo sát, tác giả nhận thấy nhà sản xuất nào đã thực hiện một số điều như trên (!!!) thì đều đạt được những thành tựu tốt đáng kể. Các công ty này không chỉ vượt lên trên các đối thủ có tầm nhìn ngắn hơn họ, và còn đạt đến ngưỡng có thể gặt hái những thành quả lớn hơn.

Như Gartner tuyên bố: "Tính bền vững của những quick win này có sơ sở từ việc tạo và duy trì MES Center of Excellent, cũng như năng lực quản lý điều hành các hoạt động của nhiều nhà máy. Nếu ban đầu có càng nhiều nổ lực bỏ ra để điều phối tạo ra các khuôn mẫu triển khai (implementation template) thì kết quả cuối cùng càng tốt.

Cụ thể, các tổ chức đạt được 75% hoặc nhiều hơn các mục tiêu đặt ra khi triển khai MES có xu hướng tập trung vào bốn tiêu chí kinh doanh, tất cả liên kết trực tiếp với một Center of Excellent:

  • Thực thi các quy trình chuẩn / best practices trên toàn hệ thống sản xuất
  • Cải thiện tính minh bạch của hoạt động sản xuất trên toàn hệ thống
  • Cải thiện chất lượng
  • Cải thiện năng lực và quyết định của nhân viên

Thật khó để tính toán các tiêu chí trên theo dạng ROI, nhưng chúng rõ ràng là các yếu tố cạnh tranh quan trọng liên quan chặt chẽ đến chi phí, hiệu suất, năng suất và các vấn đề thương hiệu, vốn là mối quan tâm của tầng quản lý cấp cao.

Bài học của cuộc khảo sát có vẻ rõ ràng: Đầu tư cho MES nên dựa trên các mục tiêu cải thiện chiến lược và kinh doanh, chứ không phải vì đây là các hạng mục CNTT có thể đặt được ROI. Những mục tiêu này sẽ đạt với một CoE được trao nhiều quyền (a highly empowered CoE).