Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

Linux - Curl là gì? một vài bài Kipalog hướng dẫn dùng Curl test API

Trong lúc tìm hiểu về phần server-side programming, lệnh curl rất hay gặp, không thể tàng lờ nó mãi được. Vậy curl là gì mà tại sao mọi người dùng nó nhiều thế?

curl là lệnh gì?

Theo manual page của curl:

curl is a tool to transfer data from or to a server, using one of the supported protocols (DICT, FILE, FTP, FTPS, GOPHER, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMB, SMBS, SMTP, SMTPS, TELNET and TFTP). The command is designed to work without user interaction.

Vậy, curl là:

 • công cụ giúp transfer dữ liệu:

  • từ server đến đâu đó
  • từ đâu đó đến server
 • hỗ trợ rất nhiều giao thức, trong đó có những thứ thông dụng hay nhìn thấy như FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, IMAP, SMTP, v.v.
 • không có giao diện, chạy trên dòng lệnh. Nhanh gọn.

curl viết tắt của chữ gì?

của "Client for URLs"

Tham khảo: https://curl.haxx.se/docs/faq.html#WhatiscURL

Cách dùng curl như thế nào?

 • Gọi man curl hoặc curl --help trong terminal để biết chi tiết.

 • Ví dụ muốn download 1 trang html ở đâu đó về máy, lưu nó thành 1 tên file mới tên là "testing.html" chẳng hạn:

  curl url --silent -o testing.html --progress

  thay url bằng 1 đường dẫn đến file html nào đó, "http://www.justpassion.net/tech/programming/bash-shell/lenh-curl-trong-linux-2.html" chẳng hạn.

  Kiểm tra trong folder mà lệnh curl được thực thi sẽ tìm được "testing.html" với nội dung của "lenh-curl-trong-linux-2.html" nói trên.

Ngoài ra trên Kipalog có nhiều bài hay. Mấy bài dưới đây trùng với quan tâm hiện tại của mình.

Ngoài curl ra còn có Wget

Mục này dài quá. Xem link tham khảo nếu muốn tìm hiểu thêm

Tham khảo sau này