Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

App vẽ spirograph - Học ReactJs bằng cách tự làm one-page App đơn giản

Giới thiệu

 • Tên tiếng Việt: Thước vạn hoa (phiên bản đơn giản)
 • Mục đích:

  • Học React: các khái niệm cơ bản như component, state, props, component lifecycle, phần styling cho component, sử dụng create-react-app, cũng như cách deploy lên Github Pages.
  • Giúp vẽ các spirograph tương tự ở đây
 • Chức năng: Vẽ siprograph dựa vào các tham số như: (1) Màu nền, (2) màu viền, (3) tỷ lệ R/r, (4) Offset Hole, và (5) Thời gian vẽ
 • Trình duyệt hỗ trợ: Chrome
 • Link sản phẩm ở đây: http://travisnguyen.net/react-draw-spirograph/
 • Minh họa:

Spirograph

Phác thảo giao diện

Ghi chú: Phần dưới đây đã không đúng với bản code thực sự nữa. Lý do thay đổi là phần này phức tạp hơn dự tính ban đầu, đi chệch hướng khỏi mục đích cao nhất là học các khái niệm cơ bản của React thật nhanh.

 • Ô số 1 (bên trái)

  • Nút "Draw" để vẽ
  • Ô "Background" là picker để chọn màu nền
  • Ô "Nhanh chậm" là toggle để chuyển chế độ vẽ Nhanh/ Chậm (Mặc định)
 • Ô số 2 (bên phải):

  • Dòng đầu text trên cùng: Ứng với R, k, offset hole, và color
  • Các component bên dưới chứa:

   • Nút "Del" để xóa
   • Picker dạng scale chọn R, k, offset hole
   • Color picker chọn màu của sipograph
   • Toggle ON/OFF để ẩn/ hiện sipograph.
 • Ô to nhất dưới cùng: Chứa ảnh SVG

Phân tích bản phác thảo dưới góc nhìn React

Các bước phân tích được dựa theo bài Thinking in React.

Danh sách Component

 • Component App: Chứa toàn bộ các component con
 • Component MenuMain: chứa nút Vẽ, các input về backgroundColor, color, ratio, offsetHoleDistance, và animationDuration.
 • Component Drawing: chứa thẻ svg
 • Component Spirograph: chứa method để vẽ, thay đổi thẻ svg.
  App
  |
  |------MenuMain
  |
  |------Drawing
       |
       |-----Spirograph

Data Model

Thư viện bên ngoài:

 • Semantic-UI cho phần Style. Link: https://semantic-ui.com. Lý do dùng thư viện CSS này? Không có lý do đặc biệt. Cảm thấy ngôn ngữ này lạ, mọi thứ viết hết vào tên class rất gần với ngôn ngữ người.

 • D3.js để vẽ spirograph. Đây là vấn đề cần lưu tâm bởi hiện tại chưa có một cách thống nhất cách dùng d3.js với ReactJs.

Xây dựng một phiên bản React tĩnh

Bước này bị bỏ qua. Chỉ có 1 file html tĩnh được viết sử dụng style của Semantic-UI.

Xác định xem component nào có state

Với bài toán hiện tại, dữ liệu duy nhất cần có chính là thông tin cấu hình của mỗi spirograph, là 1 object chứa các properties:

 • Màu nền (backgroundColor)
 • Màu viền (color)
 • ratio (tỷ lệ R/r)
 • offsetHoleDistance
 • animationDuration

Dữ liệu này cần được truyền từ component MenuMain đến componet App, rồi từ App truyền cho component Drawing.

Với 3 câu hỏi của React.js, ta thấy:

 1. Dữ liệu này có được truyền từ 1 component cha thông qua props? Không đúng, bởi nó được truyền từ con là MenuMain đến cha App.
 2. Dữ liệu này có bất biến theo thwofi gian? Không đúng, nó thay đổi theo input của người dùng.
 3. Nó có thể được tính dựa trên state hoặc props khác? Không.

Vậy rõ ràng, dữ liệu trên là "state".

Xác định nơi State thuộc về component nào

Dữ liệu chứa cấu hình của spiprograph sẽ là state của component App.

Luồng dữ liệu ngược

Do dữ liệu trên đi ngược từ component MenuMain đến component App, ta cần khai báo 1 hàm callback là:

changeGeneralConfig(generalConfig) {
  this.setState(generalConfig);
}

Bind hàm changeGeneralConfig() này với this của App thông qua constructor.

Sau đó truyền vào cho MenuMain:

<MenuMain onGeneralConfigChange={this.changeGeneralConfig}/>

Tại MenuMain, truyền hàm này vào bên trong onClick(), mỗi lần bấm nút thì dữ liệu sẽ được truyền ngược về cho App.

<button
  onClick={() => this.props.onGeneralConfigChange(newConfig)} >
</button>

Xác định các method lifeCycle của component Spirograph

Component Spirograph chứa những method để vẽ spirograph. Các method này dựa vào cấu hình truyền vào để tạo ra các element con rồi đính vào element svg đã có sẵn. Bên trong component Spirograph chứa 2 lifeCycle method:

 1. componentDidMount:

 2. Mục đích: ngay sau khi component Spirograph này được mount, thì method componentDidMount sẽ chạy và tạo ra nội dung cho svg như đã nói ở trên. Người dùng không cần click vào nút vẽ, mà chỉ cần khởi động trang đã có 1 hình vẽ sẵn ở đó.

 3. sử dụng this.props.

 4. shouldComponentUpdate(nextProps, nextState)

 5. Mục đích: để khi App props mới cho Drawing, Drawing cho Spirograph, thì phần svg mới sẽ được render lại. Người dùng sẽ có hình mới dựa trên thông số nhập vào.

shouldComponentUpdate(nextProps, nextState) {
  this.createSpirograph(nextProps);
  return true;
}

Cách deploy lên Github Pages

Để deploy lên Github Pages, làm theo các hướng dẫn ở đây

Kết luận

 • Đã có những hình dung cơ bản về props, state, cách viết components, cách truyền dữ liệu qua lại, cách style trong React.
 • Sử dụng create-react-app và deploy lên Github Page.
 • Cần cải tiến thêm:

  • Bổ sung responsive
  • Thêm tính năng thêm graph
  • Kiểm tra tương thích với IE 9, 10, 11