Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

[Dịch] 16 khái niệm của Javascript cần nắm rõ

Lưu ý: Bài gốc ở đây– tác giả Richard Bovell 

Tôi dịch lại bài viết của Richard Bovell ở đây để giúp mình định hình một khung sườn về Javascript cần phải lưu ý cho chặng đường học và làm web sau này. Nó sẽ giúp tôi không bị đi lan man, mỗi khi cần tìm tòi đọc thêm thì sẽ biết điểm nào cần phải quan tâm.

Trong bài của Richard Bovell, tác giả muốn nhấn mạnh đến các khái niệm và công nghệ Javascript mà những ai có ý định nghiêm túc với thiết kế và phát triển (ứng dụng) web cần phải biết. Tác giả dự đoán những kiễn thức này còn hữu dụng từ 0 – 3 năm tới (tính từ thời điểm viết bài là tháng Bảy 2013, thì “dự báo” này đã … hết hạn vào tháng Bảy 2016). Tính đến thời điểm tôi viết bài này, tháng Chín 2017, với góc nhìn của một người chập chững vào nghề, tôi thấy kiến thức mà tác giả đề cập vẫn còn nguyên giá trị.

Dù những kiến thức này không khó cũng không dễ, tác giả hy vọng mọi người đã có một nền tảng cơ bản về Javascript (tức là tự xây dựng một ứng dụng web đơn giản) trước khi đọc tiếp. Richard khuyến nghị độc giả đọc bài “Làm cách nào để học Javascript một cách đúng đắn” để hiểu thế nào là “nền tảng cơ bản” về Javascript.

Và bây giờ là danh sách Ricard đề cập đến. Có những mục có liên kết đến bài mà Richard đã viết, còn lại chỉ là liệt kê chưa có diễn giải chi tiết.

 1. Chi tiết về Objects (đối tượng) trong Javascript – link
 2. Chi tiết và đơn giản về Prototype (nguyên mẫu) trong Javascript – link
 3. Giải thích về Scope (phạm vi) và vấn đề Hoisting (gắn lên) của variables (biến) – link
 4. Dễ dàng với Closures (tính bao kín) – link
 5. Hiểu về hàm Callback – link
 6. Hiểu rõ ràng và thành “thần” với “this” trong Javascript  – link
 7. Cơ bản về JavaScript’s Apply, Call, và Bind Methods – link
 8. Học về HTML5, CSS3, và Responsive WebSite Design link
 9. Lập trình Object Oriented (hướng đối tượng) trong JavaScript – link
 10. Tự tin học trọn vẹn Node.jslink hoặc Học Meteor.js chuẩn xác – link
 11. Custom Events với PubSub (coming soon)
 12. Cần lắm việc Unit Testing cho ứng dụng Javascript
 13. DOM (Document Object Model) và BOM (Browser Object Model)
 14. ECMAScript 3 và 5
 15. Front-end Framework bằng JavaScript tốt nhất nên học
 16. Phòng tránh và xử lý lỗi trong Javascript.
 17. BONUS: JavaScript Design Patterns mỗi lập trình viên nên biết.

Be good. Sleep well. And enjoy coding.