Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

[Review sách] Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?

Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?

Tác giả: Pierre Bayard, Dịch giả: Bảo Chân

Có lẽ giới hạn trong những cuốn sách văn học và lý luận văn học, tác giả Pierre Bayard đã bàn đến một vấn đề mà rất nhiều người đọc sách gặp phải: (1) cảm thấy có lỗi khi chưa đọc một vài quyển sách nổi tiếng, (2) cảm thấy không đúng khi chưa đọc kỹ chưa hiểu thấu đáo về một cuốn sách mà đã bình luận về nó. Ở đây, Pierre Bayard đã đơn giản thừa nhận là ông (một giáo sư văn học ở đại học Paris VIII) dù "chưa đọc", "đọc lướt", "đọc rồi quên", "đã nghe nhắc đến", hay "chưa biết", nhưng vẫn phải viết bình luận về một quyển sách nào đó. Và tình trạng này cũng xảy ra với rất nhiều đồng nghiệp của ông, những người cùng thời và trước thời ông, và chắc chắn tình trạng này sau cũng không thay đổi.

Pierre Bayard muốn khẳng định một điều rằng không cần thiết phải đọc sách mới có thể hiểu về nó. Việc đọc sách kỹ càng có khi còn có tác dụng ngược, khiến cho người đọc bị chìm vào thế giới của cuốn sách, làm mất đi khả năng sáng tạo. Hơn thế nữa, giữa hàng tỷ quyển sách tồn tại từ cổ chí kim, năng lượng của mỗi người lại có hạn, việc đọc từng quyển sách lại là nguyên nhân khiến chỉ thấy cây mà không thấy rừng, không có thời gian để trao đổi, thảo luận, đọc về hàng nghìn hàng trăm nghìn quyển sách chưa đọc khác.

Pierre Bayard ủng hộ việc đọc sách của sách (đề mục của sách), tự thiết lập những "thư viện" của nội tâm, của kiến thức trong môi người đọc để thay vì nhìn vào một cuốn sách, một element, thì nhìn vào được mối quan hệ của cuốn sách với kiến thức xung quanh chằng chịt như mạng nhện. Chỉ khi đọc với tinh thần như vậy mới thực sự là một cuộc đối thoại với cái tôi và khơi gợi những điều bí ẩn của cái tôi còn đang ẩn dấu.

Với tôi, tôi đánh giá cuốn sách này là "tích cực" và "thẳng thắn". Có thể nó không áp dụng được cho những lĩnh vực khác như khoa học, giáo dục, nghệ thuận, v.v. nhưng nó cũng là là một lời thức tỉnh về thói đọc sách rườm rà lê thê mà tôi vẫn đang có.