Electrical Engineer turned Data Scientist. Married to Awesome. Occasional drawer of Minions.

Một vài topic khi nói về chiến lược IT của một doanh nghiệp

Có may mắn được đi theo các đàn anh để đánh giá và tư vấn chiến lược IT cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực X (doanh thu nhiều nghìn tỷ), tôi muốn note lại vài mảng mà mình đã được chạm đến. Những ghi chép này thú thực cũng chỉ như thầy bói xem voi, là những miếng ghép chắp vá của một bức tranh chưa nhìn thấy hết. Lĩnh vực này còn quá mới mẻ, ngoài các công ty tư vấn nước ngoài, ít công ty CNTT nào ở Việt Nam thực sự biết cách làm, có kinh nghiệm tư vấn, vì vậy bất kỳ trải nghiệm nào đều đáng quý, đáng được ghi lại để nghiền ngẫm sau này.

Do thời gian có hạn, bài này được viết không có cấu trúc, chủ yếu để lưu lại một vài câu hỏi, kèm đường dẫn đến các tài liệu tham khảo. Những bài viết chi tiết hơn sẽ được thực hiện trong tương lai khi điều kiện cho phép.

Keywords

 • IT strategy
 • IT-CMF (IT-Capability Maturity Framework)
 • EA (Enterprise Architecture)
 • IT operating model (process-based, demand supply, plan build run, service integration management)
 • Multisourced
 • Digital Transformation
 • Data platform
 • Innovation Ecosystem
 • Industry Drivers

Câu hỏi:

 • Tại sao cần có tư vấn về "chiến lược CNTT (IT Strategy)" cho một doanh nghiệp?
 • Framework của tư vấn chiếc lược IT cho doanh nghiệp?
 • Tại sao cần đánh giá "Độ trưởng thành năng lực CNTT (Capability Maturity" trong phần chiến lược CNTT?
 • Có những framework nào để đánh giá "Độ trưởng thành năng lực CNTT"?
 • Framework IT-CMF gồm những thành phần nào?
 • Enterprise Architecture là gì? tại sao cần nó? làm sao để tạo ra nó cho doanh nghiệp?
 • Có những IT operating model nào? cách hoạt động ra sao? ưu nhược điểm của từng loại?

Tài liệu tham khảo: